Produkty a služby

 • Projekcia a realizácia

  Tesla Enerco, s.r.o. zabezpečí riešenie čiastkových aj komplexných projektov od návrhu konceptuálneho riešenia, vývoja (R&D), a realizácia energetických riešení na základe aj tých najnáročnejších požiadaviek zákazníka pre široké spektrum priemyselných odvetí na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí.

 • Servis a náhradné diely

  Záručný aj pozáručný servis energetických zariadení, ako aj ich funkčných celkov v zmysle zmluvných podmienok, nepretržitá pohotovostná servisná činnosť. Dodávka originálnych náhradných dielov pre energetické zariadenia.

 • Spravovanie zariadení

  Správovaním energetických zariadení získajú naši zákazníci komplexné služby a záruku kvalitnej správy zariadenia, ako aj zaručenú spoľahlivosť prevádzky spravovaných energetických zariadení. Ponúkame správu a prevádzkovanie energetických zariadení na území Slovenskej republiky, a v zahraničí.

 • Zmluva o energetických úsporách

  • obchod s energiami – skúsenosti v oblasti obchodovania s elektrickou energiou s výhodným efektom pre zákazníka
  • dodávka elektriny koncovým zákazníkom – optimalizáciou a poradenstvom v oblasti spotreby energií prinášame zákazníkom výhodné riešenia
  • prebratie zodpovednosti za odchýlku v elektrine – flexibilné riešenia pri prevzatí zodpovednosti za odchýlku
  • komplexné energetické služby – v spolupráci s obchodnými partnermi zabezpečujeme dodávku samotných technológií a pomáhame nájsť optimálne riešenie pre znižovanie nákladov na energie